Gwasanaeth ar gyfer preswylwyr y DU yn unig yw hwn. Os ydych chi’n byw tu allan i’r DU, cysylltwch â ni yma a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.

Defnyddir y manylion cyswllt yr ydych yn eu darparu er mwyn delio â’ch ymholiad.
Hoffem anfon diweddariadau a gwybodaeth marchnata am Brifysgol De Cymru atoch. Dewiswch ym mha ffordd hoffech chi glywed wrthym:

Gallwch newid eich meddwl a diweddaru eich dewisiadau cysylltu ar unrhyw adeg trwy ymweld cysylltwch â ni yma
Ni fyddwn yn rhannu eich data gyda sefydliadau trydedd parti ac mae gennym drefniadau diogelwch priodol mewn lle. Am fwy o wybodaeth am ein hymarferion preifatrwydd, darllenwch Hysbysiad Prosesu Teg y Brifysgol i Ymholwyr.